عضو هیئت رییسه شورای مرکزی در گفت و گو با «صما» خبر داد:
عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به کلیات جلسه روز سه شنبه 18 تیرماه شورای مرکزی گفت: طبق مصوبه این جلسه، موضوع ارجاع نظارت در استان ها از این پس به شکل مطلوبی انجام خواهد شد.
حسن مجتبی زاده در گفت و گو با «صما» با اعلام این خبر افزود: تمامی استان ها موظف هستند که از کلیات مصوبه جلسه دیروز شورای مرکزی تبعیت کرده و آن را اجرایی کنند.

وی تشریح کرد: یعنی از این پس طبق نظر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که به تصویب وزارتخانه راه و شهرسازی نیز رسیده است، مقرر شده تا ارجاع کار به روشی انجام شود که شورای مرکزی به استان ها اعلام خواهد کرد.

مجتبی زاده در ادامه سخنان خود درخصوص تاثیرات ارجاع کار توسط سازمان های نظام مهندسی گفت: تا یکی دو سال قبل ارجاع کار در بیشتر استان ها توسط سازمان ها انجام می شد و به طور قطع دارای معایبی نیز بود.

وی درخصوص این معایب بیان کرد: به طور نمونه درارجاع کار توسط سازمان ها افرادی که علاقه ای به کار مهندسی نداشتند، در صف ارجاع کار قرار می گرفتند و به صورت اجباری از طرف سازمان به آنها کار واگذار می شد.

عضو شورای مرکزی همچنین با اشاره به معایب انتخاب ناظر توسط مالک ادامه داد: سیستم انتخاب ناظر از سوی مالک نیز خالی از ایراد و اشکال نبود و اشکالات زیادی را به دنبال داشت.

وی در تشریح این م