علمکهای گازی که انشعابات گاز خانگی است به دو صورت روکار و توکار ساخته و نصب می شود که در حالت سنتی به صورت مونتاژ لوله و اتصالات به روش جوشی ساخته می شود جوان شیرازی موفق به ساخت علمک های گازی روکار و توکار یکپارچه شد . محمد رضا رنجبر مخترع علمک های گازی روکار و توکار یکپارچه همراه با تبدیل پلی اتیلن گفت : علمکهای گازی که انشعابات گاز خانگی است به دو صورت روکار و توکار ساخته و نصب می شود که در حالت سنتی به صورت مونتاژ لوله و اتصالات به روش جوشی ساخته می شود .
با اختراع این علمک ها به وسیله لوله های فولادی بدون درز و با استفاده از روشهای ماشینکاری ، فرم دهی سرد و خم کاری این سازه بدون هیچ گونه جوشی ساخته می شود به این ترتیب که لوله به اندازه دلخواه بریده شده ، انتهای آن فرم دهی و افزایش قطر انجام می شود و پس از ماشین کاری عملیات خم کاری به صورت خم کششی انجام شده و بعد از عملیات حرارتی و تنش گیری به مرحله آبکاری و بسته بندی هدایت می شود . این سازه کاملا یکپارچه و پیش ساخته تولید می شود .
رنجبر گفت : حذف تمامی نقاط جوشکاری و مستعد نشتی و یکپارچه سازی محصول و در نتیجه حذف نشتی گاز ، استفاده از بوش st33 در قسمت تبدیل به پلی اتیلن جهت افزایش طول عمر و حذف نشتی گاز ، حذف زانو و تبدیل فولاد به پلی اتیلن بوسیله خم کاری و فرم دهی سرد جزو نوآوری های این علمک ها است.
وی افزود : کاهش اتلاف انرژی ( نشتی گاز) ، کاهش قیمت تمام شده بیش از سی درصد ، کاهش هزینه های بازرسی و نظارت شرکت ملی گاز ایران ، افزایش راندمان تولید و اجرا و افزایش طول عمر با حذف نقاط جوشکاری و مستعد نشتی جزو مزایای این اختراع جدید است. این اختراع دی ماه به شماره 73621 در اداره کل مالکیت های صنعتی استان فارس به ثبت رسیده است.

نمايش : 4417 تاریخ انتشار : 1391/12/04 16:44:34 امتیاز :
5/0
2 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :


Powered by CMSIRAN © 2019 - 2020