پیشگفتار
با توسعه کالبدی شهرهای بزرگ کشور، این شهرها علاوه بر خطر زلزله در معرض خطرات ناشی از سایر حوادث طبیعی و غیر طبیعی دیگر مانند آتش¬سوزی قرار دارند.
حادثه حریق و فروریزشی که در تاریخ 30 دی ماه سال 1395برای برج ساختمان پلاسکو رخ داد، این موضوع را بیش از پیش روشن نمود که در کشور ما شمار بسیار زیادی از ساختمانهای مرتفع قدیمی و حتی جدید که روزانه پذیرای تعداد کثیری از افراد انسانی و تجهیزات مهم می باشند، در معرض چنین خطری قرار دارند.

ابعاد این فاجعه که با شهادت تعدادی از آتش نشانان و مردم عادی همراه بود، علاوه بر مسئولان دولتی، مدیریت شهری را هم بر آن داشت تا ضمن بررسی دقیق تمام زوایای این حادثه، نسبت به پیش بینی راهکارهای لازم برای جلوگیری و کاهش این قبیل حوادث اقدام نمایند.

در این میان شورای اسلامی شهر تهران به عنوان کانون ثقل مدیریت شهری، با همکاری شهرداری تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران عزم خود را جزم نمود تا با تشکیل تیم تحقیقاتی خبره در وهله اول با تجزیه و تحلیل دقیق سانحه آتش سوزی، تحلیلی کاملا کارشناسانه و تخصصی نسبت به این مسئله ارائه دهند تا بر اساس راهکارهای علمی و اجرایی حاصله تحولی در شیوه مراقبت و نگهداری از ساختمانهای موجود ایجاد شده و زمینه های پیشگیری از رخداد حوادث مشابه در آینده فراهم گردد.

برای نیل به این اهداف، تیمی از متخصصی