28
فروردین1391
توسط : علي خزائي
برتر
نمايش : 5036 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
2 رای
27
فروردین1391
توسط : علي خزائي
برتر
محاسبه ضریب جریان شیر

محاسبه ضریب جریان شیر

کی از پارامترهای مهم در طراحی پایپینگ ، میزان افت فشار در هنگام عبور سیال از آن است . واضح است که این افت فشار به درصد باز بودن شیر ، نوع سیال و شرایط آن و عواملی دیگری از جمله نوع شیر ، ساختمان داخلی ، سایز ، متریال ، صافی سطوح داخلی و ... بستگی دارد .
نمايش : 16321 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
4/2
5 رای
27
فروردین1391
توسط : علي خزائي
برتر
شیرهای کنترل سطح مخازن (شیرهای فلوتر)

شیرهای کنترل سطح مخازن (شیرهای فلوتر)

شیرهای کنترل سطح آب شرکت مکانیک آب برای کنترل و حفظ سطح آب در مخازن مورد استفاده قرار می گیرند. این شیرها که مجهز به سیستم پیلوت هستند نسبت به شیرهای فلوتر معمولی مزایای فراوانی دارند
نمايش : 6951 نظرات کاربران : 1 امتیاز :
5/0
1 رای
27
فروردین1391
توسط : علي خزائي
برتر