05
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر
همه چيز در رابطه با پمپ هاي آبرساني

همه چيز در رابطه با پمپ هاي آبرساني

معمولي ترين آب بند مورد استفاده در ماشين آلات مي ‌باشد . اورينگ ها به عنوان سيل ثابت و متحرک استفاده مي‌شوند وجنس آنها معمولا ازترکيبات لاستيک هاي مصنوعي مي باشند.
موارداستفاده اورينگ براي آب بندي پيستون درسيلندر ‌و شيرهاي هيدروليکي محل اتصال شلنگ ها و پمپ ها استفاده مي شود.
نمايش : 5272 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
3 رای
05
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر
کاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ

کاويتاسيون در پمپ هاي سانتريفوژ

عملکرد پمپهاي سانتريفوژ در حالت بحراني مي تواند موجب اختلال سيستمهاي مربوطه شود. از جمله اين سيستمها نيروگاههاي حرارتي و صنايع پتروشيمي است. در بعضي مواقع تعيين علت دقيق عملکرد ناپايدار پمپ ممکن نيست. جريان توربولان و يا شرايط غير عادي جريان مي تواند موجب لرزشهاي شديد و خارج شدن پمپ از مدار شود.
نمايش : 3787 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
3 رای
05
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر
بررسي و معرفي پمپ ها

بررسي و معرفي پمپ ها

مهمترين ترکيبات عمومي مواد ساختماني پمپها عبارتند از: مواد: پمپهاي سانتريفيوژ که معمولا به بازار عرضه مي شوند داراي ترکيبات برنزي، تمام برنزي ،يا داراي ترکيب آهني مي باشند . در ساختار نيمه برنزي ،پروانه خلاف شافت (اگر بکار برده شده باشد ) و رينگهاي سايشي برنزي خواهد بود و محفظه از چدن است .
نمايش : 4556 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
5/0
1 رای
نمایش صفحه 11 از 11 - تعداد مطالب : 123
Powered by CMSIRAN © 2019 - 2020