29
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر

يونيت هيتر

يونيت هيترها براي تأمين هواي گرم صنايع ، سالنهاي ورزشي ، انبارها ، استخرها و ساير مکانهاي مشابه استفاده ميشوند که سيال گرم کننده آنها آب داغ پمپ شده يا سيستم بخار آب مي باشد . اين دستگاه معمولاً در ارتفاع نصب مي شوند و خروج هوا مي تواند بحالت افقي يا عمودي باشد .
نمايش : 8135 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
0/0
0 رای
29
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر

پکيج يونيت

ونيت پکيج,دستگاهي است که فرآيند سرمايش را بدون نياز به چيلر و فرآيند گرمايش را به کمک آب گرم موتورخانه و يا پکيج حرارتي انجام مي دهد.
نمايش : 12169 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
1/0
1 رای
29
اردیبهشت1390
توسط : رامین خزایی
برتر

مقدمه در باره چيلر تراکمي و نحوه انتخاب آن

چيلر دستگاهي است که براي سرد کردن آب در سيتم تهويه مطبوع استفاده ميگردد. چيلرها از نظر نوع عملکرد در شکل هاي مختلفي ساخته ميشوند که عمومي ترين آنها چيلرهاي تراکمي با کندانسور آبي و يا چيلر جذبي ميباشد . در اين نوشتار مقدمه اي در خصوص چيلر تراکمي آب خنک و روش محاسبه ظرفيت آن ارائه گرديده است
نمايش : 7409 نظرات کاربران : 0 امتیاز :
0/0
0 رای
29
اردیبهشت1390
توسط : علي خزائي
برتر

آب سرد کن ها

آبسردکن عبارت است از ي